پایگاه اطلاعاتی هوش ، سرگرمی و خلاقیت کوکان

کاردستی و تاثیر آن بر ذهن کودکان

کاردستی و تاثیر آن بر ذهن کودکان


به چیزی که از فعالیت، همکاری و هماهنگی توسط ذهن، چشم و دست ساخته می شود کاردستی می گویند.

برخی از فواید کاردستی :


1- انجام دادن  کاردستی در کودکان پایه های یادگیری در آینده را برای آنها محمکتر خواهد کرد. انجام کاردستی زمینه ای برای پیشرفت و کشف مطالب جدید برای کودک است .

2- یکی از فواید مهم کاردستی برای کودکان افزایش اعتماد بنفس در آنها می باشد.با آموزش دادن دوختن ، کشیدن نقاشی و خلق کردن یک چیز جدید در حقیقت به کودکان خود یاد میدهید که آنها تحت کنترل محیط خود هستند. با در دست گرفتن یک ابزار در دستان کوچک خود در حقیقت پایه های اعتماد بنفس در آنها محکمتر خواهد شد.

3- برخلاف ریاضیات کاردستی به کودکان انعطاف پذیری را آموزش می دهد به این معنی که برای استفاده از خلاقیت خود راهها و  جواب های بی شماری وجود دارد. همانند مواجهه با مشکلات در زندگی.

4- هنر و کاردستی در کل زمینه ای برای ابراز عقاید و احساسات می باشد.همانند ما بزرگسالان ، کودکان نیز نیاز به ابراز احساسات و علایق خود دارند در نتیجه با کمک کاردستی و هنر می توانند به صورت بصری و به صورت سالم آن را بیان نمایند.

5- – فرزند شما با درست کردن کاردستی  در حقیقت روش حل مشکلات را تمرین می کند همچنین مهارت روش صحیح فکر کردن در شرایط بحرانی را  نیز پیدا خواهد کرد.