بازی ساده و هدفمند برای کودک بالای ۳ سال

457 بازدید
457 بازدید

بازی ساده و هدفمند برای کودک بالای ۳ سال . . این بازی را میتوانید در خانه با کودکان خود انجام دهید و با توجه به سن کودک حالتها را بیشتر یا کمتر کنید . . . ✏️اهدافی که این بازی دنبال میکند : . ✔️ افزایش دقت . ✔️ آشنایی و صحبت در مورد حالتهای صورت و احساسات با کودکان . ✔️ مهارتهای دست ورزی .