پایگاه اطلاعاتی هوش ، سرگرمی و خلاقیت کوکان
تخفیف کاربرگ ها و بسته بازیهای مونته سوری پیش دبستانی

در بخش کاربرگ ها به برخی ازفواید کاربرگ ها اشاره کردیم در حقیقت کاربرگ ها این امکان را به کودک می دهد تا بتواند با انجام آنها دروس تدریس شده توسط معلم را جمع بندی کرده و بهتر فرا گیرد.این کاربرگ ها را والدین نیز می توانند بر اساس علایق کودک در  منزل همراه آنها انجام دهند .
 کاربرگ های متنوع و هدفمند آموزشی برای کودکان  پیش دبستان در دسته بندیهای زیر  گردآوری شده است :


1- کاربرگ  ریاضی

2- کاربرگ هوش

3- کاربرگ مهارتهای نوشتاری

4 - کاربرگ مهارتهای دیداری (افزایش دقت و تمرکز)

5- کاربرگ رنگ آمیزی

6- کاربرگ رنگ آمیزی مناسبت ها

7- کاربرگ های آموزشی الفبا

8- گاربرگ های علوم (حواس پنجگانه ، گیاهان ، حیوانات و ...)