اخطار: مرورگر شما از جاوا اسکریپت پشتیبانی نمیکند!
پایگاه اطلاعاتی هوش ، سرگرمی و خلاقیت کوکان

مهارتهای فرهنگ و علوم

آزمایش پوسیده شدن سیب

1397/11/12
تعداد بازدید:52

آزمایش ناپدید شدن رنگ

1397/11/12
تعداد بازدید:68

آزمایش چگالی آب با تخم مرغ

1397/10/21
تعداد بازدید:63

آزمایش پیام مخفی با لیمو

1397/10/21
تعداد بازدید:57

آزمایش کشمش های شناور

1397/10/12
تعداد بازدید:96

آزمایش چگونگی تشکیل کریستال نمک

1397/10/12
تعداد بازدید:81

آزمایش آب رنگین کمان

1397/10/07
تعداد بازدید:130

آزمایش آتشفشان سیب

1397/10/07
تعداد بازدید:130

آموزش صورتهای مختلف ماه

1397/08/05
تعداد بازدید:102

آزمایش کیسه ضد آب

1397/08/05
تعداد بازدید:110

مونته سوری (مهارتهای علوم) -تقارن سازی برگ ها و تقویت خلاقیت کودک

1397/01/18
تعداد بازدید:211

مونته سوری - مهارتهای علوم - شبیه سازی ابر بارانی

1396/12/02
تعداد بازدید:269

مونته سوری (مهارتهای علوم) - تشریح اجزای سیب

1396/11/27
تعداد بازدید:293

مونته سوری (مهارتهای علوم) - آزمایش چگونگی تاثیر دما بر حرکت باد

1396/11/24
تعداد بازدید:316

مونته سوری - مهارتهای علوم - رنگ کردن کرفس و یادگیری چگونگی حرکت آب به داخل گیاه

1396/11/15
تعداد بازدید:275
1396/11/15
تعداد بازدید:298