پایگاه اطلاعاتی هوش ، سرگرمی و خلاقیت کوکان

مهارتهای فرهنگ و علوم

آزمایش باد شدن بادکنک (همراه فیلم)

1398/07/17
تعداد بازدید:293

آزمایش پوسیده شدن سیب

1397/11/12
تعداد بازدید:167

آزمایش ناپدید شدن رنگ

1397/11/12
تعداد بازدید:220

آزمایش چگالی آب با تخم مرغ

1397/10/21
تعداد بازدید:194

آزمایش پیام مخفی با لیمو

1397/10/21
تعداد بازدید:162

آزمایش کشمش های شناور

1397/10/12
تعداد بازدید:233

آزمایش چگونگی تشکیل کریستال نمک

1397/10/12
تعداد بازدید:183

آزمایش آب رنگین کمان

1397/10/07
تعداد بازدید:421

آزمایش آتشفشان سیب

1397/10/07
تعداد بازدید:348

آموزش صورتهای مختلف ماه

1397/08/05
تعداد بازدید:197

آزمایش کیسه ضد آب

1397/08/05
تعداد بازدید:197

مونته سوری (مهارتهای علوم) -تقارن سازی برگ ها و تقویت خلاقیت کودک

1397/01/18
تعداد بازدید:329

مونته سوری - مهارتهای علوم - شبیه سازی ابر بارانی

1396/12/02
تعداد بازدید:357

مونته سوری (مهارتهای علوم) - تشریح اجزای سیب

1396/11/27
تعداد بازدید:367

مونته سوری (مهارتهای علوم) - آزمایش چگونگی تاثیر دما بر حرکت باد

1396/11/24
تعداد بازدید:733

مونته سوری - مهارتهای علوم - رنگ کردن کرفس و یادگیری چگونگی حرکت آب به داخل گیاه

1396/11/15
تعداد بازدید:361
1396/11/15
تعداد بازدید:479