پایگاه اطلاعاتی هوش ، سرگرمی و خلاقیت کوکان

مهارتهای ریاضی

بازی با چوب بستنی برای آموزش اشکال

1398/07/23
تعداد بازدید:572

بازی و آموزش اشکال برای کودکان

1398/06/28
تعداد بازدید:558

بازی آموزشی کار با الگو ها و رنگ ها

1398/05/28
تعداد بازدید:652

هندسه برای کودکان پیش دبستانی

1398/05/15
تعداد بازدید:422

آموزش اندازه گیری برای کودکان پیش دبستان

1398/05/08
تعداد بازدید:418

آموزش شمارش اعداد با فلش کارت و گیره لباس

1398/05/08
تعداد بازدید:462

آموزش اندازه گیری با بلوک ها

1398/04/15
تعداد بازدید:317

مونته سوری (مهارتهای ریاضی) - تطبیق شکل ها

1398/03/14
تعداد بازدید:850

یادگیری الگوها و مرتب سازی

1398/03/13
تعداد بازدید:594

مونته سوری (مهارتهای ریاضی) - مرتب سازی اشکال بر اساس سایز و رنگ

1398/03/13
تعداد بازدید:639

درست کردن پازل با چوب کبریت

1398/03/13
تعداد بازدید:856

مهارتهای ریاضی-آموزش اعداد با رنگ و گوش پاک کن

1398/02/19
تعداد بازدید:767

مهارتهای ریاضی-آموزش ترتیب اعداد

1398/01/29
تعداد بازدید:369

مهارتهای ریاضی-یادگیری شمارش با پیتزا

1398/01/29
تعداد بازدید:255

آموزش شمارش اعداد به کودکان با پم پم

1397/12/26
تعداد بازدید:469

مونته سوری (مهارتهای ریاضی) - آموزش شمارش اعداد تا 20

1397/12/26
تعداد بازدید:425