پایگاه اطلاعاتی هوش ، سرگرمی و خلاقیت کوکان

اهمیت مهارتهای زندگی

هدف مهارتهای زندگی کمک به کودکان جهت به دست آوردن کنترل حرکات خود ، استقلال و ارتباط با جامعه خود است. بنابراین آموزش دادن  رفتار و نه صرفا اصلاح رفتار نادرست  آنها به کودکان کمک خواهد کرد تا بتوانند با مهارتهای کاربردی وارد جامعه شوند  . همچنین مهارتهای زندگی به افزایش هوش ، تمرکز و تفکر منظم  در کودکان کمک خواهد کرد. در زیر برخی از فعالیتهایی که در جهت آموزش مهارتهای زندگی است آورده  شده است.


جهت مطالعه بیشتر در مورد اهمیت مهارتهای زندگی کلیک کنید

مهارتهای زندگی

مونته سوری (تقویت مهارتهای زندگی) - خرد کردن پوسته تخم مرغ

1396/10/30
تعداد بازدید:175

مونته سوری(تقویت مهارتهای زندگی) - کاشت گل و گیاه

1396/10/30
تعداد بازدید:199

مهارتهای زندگی-مونتاژ کردن قطعات یک چراغ قوه

1398/06/05
تعداد بازدید:196

درست کردن تغذیه و بسته بندی آن-مهارتهای زندگی

1398/04/30
تعداد بازدید:142

مهارتهای زندگی-مرتب کردن و چیدن گل ها در گلدان

1397/09/29
تعداد بازدید:423
1397/04/05
تعداد بازدید:217

مونته سوری (تقویت مهارتهای زندگی) - ریختن برنج داخل ظرف

1397/01/08
تعداد بازدید:286

مونته سوری - تقویت مهارتهای زندگی - رول کردن فرش

1396/12/13
تعداد بازدید:249

مونته سوری - تقویت مهارتهای زندگی - جارو کردن اشیا داخل کادر مشخص شده

1396/12/11
تعداد بازدید:328

مونته سوری - مهارتهای زندگی - باز و بسته کردن درب اشیا

1396/12/11
تعداد بازدید:265

مونته سوری - مهارتهای زندگی - بریدن و کار با قیچی

1396/12/01
تعداد بازدید:412

مونته سوری (مهارتهای زندگی) - چیدن میز

1396/11/25
تعداد بازدید:305

آموزش تا کردن لباسها

1396/11/25
تعداد بازدید:375

مونته سوری (مهارتهای زندگی) - دکمه بستن

1396/11/25
تعداد بازدید:545

مونته سوری (مهارتهای زندگی) - رنده کردن هویج و سروکردن آن

1396/11/25
تعداد بازدید:153

مونته سوری (تقویت مهارتهای زندگی) - کمک کردن در نظافت منزل

1396/11/13
تعداد بازدید:136