پایگاه اطلاعاتی هوش ، سرگرمی و خلاقیت کوکان

کاربرگ ها

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که چرا از کاربرگ ها استفاده می شود در زیر به 4 مورد از فواید و دلایل استفاده از کاربرگ ها اشاره می کنیم : 


 تشویق به فکر کردن و تقویت مهارتهای حرکتی 
 افزایش تمرکز در کودکان 
 کمک به والدین در مورد اینکه  چه مطالبی آموزش دیده اند
 ارزیابی توانایی های کودکان
 

دسته بندی کاربرگ های آموزشی بر اساس پایه :


   کاربرگ  پیش دبستان

 کاربرگ اول دبستان کاربرگ