اخطار: مرورگر شما از جاوا اسکریپت پشتیبانی نمیکند!
پایگاه اطلاعاتی هوش ، سرگرمی و خلاقیت کوکان

در این کاربرگ ها به کودکان شمارش اعداد از 1 تا 20 آموزش داده می شود . این کاربرگ ها به کودکان کمک خواهد کرد در کنار آموزش والدین یا مربیان تمرینات بیشتری در جهت یادگیری اعداد و شمارش آنها داشته باشند.

کاربرگ ریاضی - یادگیری اعداد

کاربرگ الگوها(کلیک کنید)
شامل 6کاربرگ - قیمت 1200 تومن
کاربرگ های شمارش اعداد
9کاربرگ شمارش اعداد - قیمت 1700 تومان
کاربرگ های آموزش بزرگ و کوچک
9 کاربرگ ریاضی پیش دبستان - 2000 تومان