پایگاه اطلاعاتی هوش ، سرگرمی و خلاقیت کوکان

مهارتهای ریاضی

بازی با چوب بستنی برای آموزش اشکال

1398/07/23
تعداد بازدید:468

بازی و آموزش اشکال برای کودکان

1398/06/28
تعداد بازدید:488

بازی آموزشی کار با الگو ها و رنگ ها

1398/05/28
تعداد بازدید:571

هندسه برای کودکان پیش دبستانی

1398/05/15
تعداد بازدید:376

آموزش اندازه گیری برای کودکان پیش دبستان

1398/05/08
تعداد بازدید:377

آموزش شمارش اعداد با فلش کارت و گیره لباس

1398/05/08
تعداد بازدید:411

آموزش اندازه گیری با بلوک ها

1398/04/15
تعداد بازدید:294

مونته سوری (مهارتهای ریاضی) - تطبیق شکل ها

1398/03/14
تعداد بازدید:803

یادگیری الگوها و مرتب سازی

1398/03/13
تعداد بازدید:554

مونته سوری (مهارتهای ریاضی) - مرتب سازی اشکال بر اساس سایز و رنگ

1398/03/13
تعداد بازدید:600

درست کردن پازل با چوب کبریت

1398/03/13
تعداد بازدید:803

مهارتهای ریاضی-آموزش اعداد با رنگ و گوش پاک کن

1398/02/19
تعداد بازدید:570

مهارتهای ریاضی-آموزش ترتیب اعداد

1398/01/29
تعداد بازدید:360

مهارتهای ریاضی-یادگیری شمارش با پیتزا

1398/01/29
تعداد بازدید:249

آموزش شمارش اعداد به کودکان با پم پم

1397/12/26
تعداد بازدید:448

مونته سوری (مهارتهای ریاضی) - آموزش شمارش اعداد تا 20

1397/12/26
تعداد بازدید:416