پایگاه اطلاعاتی هوش ، سرگرمی و خلاقیت کوکان

اوریگامی چیست؟


اوریگامی (Origami) یک کلمه ژاپنی است که به معنای تا کردن کاغذ می باشد.در حقیقت به هنر تا کردن کاغذ اوریگامی می گویند .  در ژاپنی ORI  به معنای تاکردن و Kami  یا   Gami به معنای کاغذ می باشد.
در زیر به برخی فواید اوریگامی اشاره می کنیم :
 
  1. افزایش مهارت های حرکتی دستان
  2. افزایش تواناییهای فکری
  3. افزایش خلاقیت در کودکان
  4. فعال سازی نیم کره راست و چپ مغز
  5. افزایش تمرکز
  6. افزایش حافظه
  7. افزایش صبر
  8. کسب شادی، رضایت و افتخار در کار خود
  9. کسب تجربه های زیباشناختی و احساسی